Acasă Termene și conditii

Termene și conditii

Ultima actualizare: 25 mai 2018

Aceste Termene și Condiții (“Termene”, “Termenele”, “Termene și condiții”) reglementează relația dvs. cu site-ul https://turistoptimist.ro (“Serviciul”) operat de Electronza SRL. (“noi”, “nostru”).

Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza Serviciul.

Accesul la și utilizarea Serviciului este condiționat de acceptarea și respectarea acestor Termene. Aceste Termene se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau folosirea Serviciului sunteți de acord să respectați aceste termene. Dacă nu sunteți de acord cu nici o parte a termenelor, este posibil să nu accesați Serviciul.

Proprietate intelectuală

Serviciile și conținutul, caracteristicile și funcționalitatea lor originale sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Electronza SRL și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi ale României și ale țărilor străine. Mărcile noastre comerciale și (întreaga) imagine comercială  nu pot fi folosite in legătura cu orice produs sau serviciu fără consimțământul scris al Electronza SRL.

Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține legături către site-uri web ale unor terțe părți sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de Electronza SRL.

Electronza SRL nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor și serviciilor web ale unor terțe părți. Recunoașteți și sunteți de acord că Electronza SRL nu va fi răspunzător, direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi provocată de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă recomandăm cu insistență să citiți termenele și condițiile precum și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri sau servicii ale unor terțe părți pe care le vizitați.

Terminare

Ne putem suspenda sau suspenda imediat accesul, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv fără limitare dacă încalcă Termenele.

La terminare, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitare a răspunderii

Electronza SRL, directorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații acestuia nu vor fi răspunzători pentru nicio daună indirectă, incidentală, specială, consecventă sau punitivă, inclusiv, fără limitare, pierderea profitului, a datelor, a utilizării, a fondului comercial sau a altor pierderi necorporale rezultate din (i) accesul la sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al oricărei terțe părți în cadrul Serviciului; (iii) orice conținut obținut din Serviciu; și (iv) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau a conținutului dvs., indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delictuală (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie legală, indiferent dacă am fost informați sau nu despre posibilitatea unor astfel de daune, dacă se constată că o remediere prezentată în acest document a eșuat din scopul său esențial.

Act de renunțare

Utilizarea de către dvs. a Serviciului este la riscul dvs. unic. Serviciul este furnizat “CA ATARE” și ” CONFORM DISPONIBILITĂȚII “. Serviciul este furnizat fără garanții de orice natură, expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare sau performanță.

Electronza SRL, filialele sale, afiliații și licențiații săi nu garantează că a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, securizat sau va fi disponibil în orice moment sau locație în parte; b) orice erori sau defecte vor fi corectate; c) serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

Legea aplicabilă

Aceste Termene sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația României, fără a ține seama de dispozițiile sale privind conflictul de legi.

Eșecul nostru de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termene nu va fi considerat o renunțare la aceste drepturi. Dacă o prevedere a acestor Termene este considerată nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță, restul prevederilor acestor Termene vor rămâne în vigoare. Aceste  Termene constituie întregul acord între noi cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le putem avea între noi cu privire la Serviciu.

Schimbări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui aceste Termene în orice moment. Dacă o revizuire este materială, vom încerca să furnizăm o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricărui nou termen. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după intrarea în vigoare a acestor revizuiri, sunteți de acord să respectați termenele revizuite. Dacă nu sunteți de acord cu noile Termene, nu mai utilizați Serviciul.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste Termene, vă rugăm să ne contactați.